ผลงานของเรา

วิลล่าร้อยบุรีย์
งานออกแบบก่อสร้าง รีสอร์ท แบบล้านนาประยุกต์ วิลล่า 5 หลัง พร้อมปรับภูมิทัศน์ทั้งโครงการ

ประเภทโครงการ : โรงแรม รีสอร์ท

ลักษณะงาน : ก่อสร้าง

ระยะเวลา : 11เดือน

ปีที่สร้างเสร็จ : 2015